Tancar
Regidoria d'Educació
Plaça Nova de la Ferreria, 2 - 07002 - Palma
tels. 971 449 447/8 - 971 449 4406
FAX: 971 449 429

Veure la Regidoria d'educació a un mapa més gran
Tancar
Suggeriments i reclamacions
Nom:
Email:
Escriu la teva suggerència
Identificació centres

Programa d'Activitats Educatives 2018-2019

Tema:  Nivell educatiu:  Nom activitat:
Tria per tipus d'activitat:     Totes Gratuïtes De pagament
Tria per disponibilitat:     Totes Per a pobles

3.02.01 / PROGRAMES / 3.02 Camins escolars a Palma

Camins Escolars a Palma

STARS
(0 valoracions)
 • Breu descripció de l'activitat

   L'Ajuntament de Palma promou en el Pla de Mobilitat Sostenible (PMUS) els camins escolars com una de les mesures per a impulsar hàbits de mobilitat més sostenibles i segurs a través de la participació, la conscienciació i la informació.

  Què és un camí escolar? És un itinerari senyalitzat i segur que poden seguir els nins i nines en els trajectes d'anada i tornada a l'escola. El camí té un origen (un o varis punts de partida) i un final del trajecte, que sempre és el centre escolar. Això vol dir que els infants van tots sols a peu pel carrer o amb companys de diferents edats per l'itinerari que té les condicions de més seguretat i accessibilitat.

  Fases del projecte:

  1. Anàlisi de l'espai públic i la mobilitat de l'alumnat i les famílies. S'estudien els hàbits de mobilitat en els desplaçaments escolars, el grau d'autonomia amb què es desplacen els nins i nines, els sistemes de transport que fan servir (vehicle privat, transport col.lectiu, bicicleta, a peu...), la distància que hi ha entre el seu domicili el centre escolar, la percepció sobre l'itinerari que es segueix... i es reprodueixen els diferents recorreguts amb un plànol per disposar d'informació sobre els vials amb major freqüència de pas.

  2. Planificació del camí escolar. Una vegada ha acabat la fase d'anàlisi de la mobilitat es formula una primera proposta de camí escolar a partir d'aquells trams amb més intensitat de pas i tenint en compte la morfologia urbana, la intensitat del trànsit rodat... La informació de les enquestes de mobilitat es complementa amb visites de camp i amb aportacions d'informadors claus (professorat, policia de barri, associació de pares i mares...)

  3- Execució d'actuacions tècniques. S'avaluen quines actuacions són necessàries per a la posada en marxa del camí escolar des de la perspectiva de la seguretat viària per reduir els riscos en els desplaçaments a peu i per incrementar l'accessibilitat en el sentit que tothom pugui desplaçar-se sense obstacles (ampliació de voravies, reparació de paviment, ampliació de les zones d'accés, retirada d'obstacles, senyalització de passos de vianants...).

  4- Actuacions educatives. Es centren en normes bàsiques de seguretat viària impartides pel Departament d'Educació Viària de la Policia Local de Palma i amb sortides didàctiques d'observació i anàlisi del camí escolar per conèixer el traçat i prendre consciència de les alternatives al vehicle per desplaçar-se a l'escola.

  5- Activitats de divulgació. És important donar a conèixer el projecte a més de la comunitat educativa també al teixit associatiu del barri ja que és una millora que repercuteix a totes les ciutadans.

 • Nivells educatius als quals s'adreça

   Participen en el camí escolar:

  -Principalment l'alumnat de 3r cicle d'educació primària.

  -Totes les famílies de l'escola. La participació pot tenir diferents nivells: com a acompanyants voluntaris en els desplaçaments, en la valoració de la seguretat dels itineraris o simplement com a usuaris, ja que en els seus desplaçaments a peu es beneficien de les millores de l'entorn urbà i de la percepció de seguretat.

  -El centre educatiu, que té un paper a les diferents fases i propostes del projecte com a l'hora de pasar les enquestes, amb la divulgació a les famílies i en la posada en marxa d'activitats educatives.

  -Les associacions i establiments del barri perquè una mobilitat sostenible afavoreix a tots els veïns i veïnades del barri. És convenient la participació de les associacions del barri i també els comerços que es trobin a peu del camí escolar com a col.laboradors del projecte.

  -L'Ajuntament de Palma ja que diverses àrees i serveis municipals intervenen en el projecte: Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Mobilitat, EMAYA, Educació, Infància...

 • Observacions / Condicions

   Per a més informació podeu contactar amb Apol.lònia Mora al telèfon 971 44 94 06 o al correu amora@palma.cat

   

 • Documentació/Material didàctic/Impresos

  guia camins escolars
  - Adreçat a: professors, general